Organizatori zahvaljuju prof. Glaeseru za fotografije s kolokvija.


20. znanstveno-stručni kolokvij za
geometriju i grafiku

FUŽINE, 3. - 7. rujna, 2017.

Organizator:
Hrvatsko društvo za geometriju i grafiku
HDGG

TEME:
geometrija, grafika, geometrijsko obrazovanje

PROGRAM
POZVANI PREDAVAČI
SUDIONICI
VAŽNI DATUMI
SAŽETCI
SMJEŠTAJ
KOTIZACIJA
OBRAZAC ZA PRIJAVU
ZNANSTVENI ODBOR
PROGRAMSKI ODBOR
KONTAKT
hdgg@hdgg.hr
PREGLED ODRŽANIH SKUPOVA

Organizacijski odbor:
Maja Andrić, Jelena Beban-Brkić, Sonja Gorjanc, Ema Jurkin, Mirela Katić Žlepalo (predsjednica)
Helena Koncul, Nikolina Kovačević, Željka Milin Šipuš, Marija Šimić Horvath (dopredsjednica)